Iyasa

Mbóláhni

Li kǎndíni ínywɛ̄ é ibóngo já etómbá á Iyasa.

Éva, emú ekɔbɛ́ni bemɛmɛ́lɛ bá mambo bá íwɛ̄ líyɛ̄ na byó é mbɛmbɔ ahwú a etómbá. Emú:

- etɔ́hni silimá nyá waímbi wá Iyasa, idula já wéi na bívɔ́kwɛ̂.

- etɔ́hni mevela má mambo má mbóka ahwú enɛ́ túbɛ, mánga , majoka, myǎmbá...

- eókáni pɔ̂ nyá mambo má Báibili, likano , waímbi wá Iyasa, belɔ́ngi na bívɔkwɛ̂.

- elángáni metila má íwɛ̄ límu na myó na molapo mwū lɔngêní Báibili, ivǐdí jáwū; itilídí já molapo mwáwū na bívɔkwɛ̂.